100 % förnyelsebar energi i vår produktionsanläggning i Trollhättan.

Vi på Terab AB har som policy att ha så lite miljöpåverkan i produktionen som det är möjligt.

Den el som används i Sverige produceras på olika sätt. En del skapar avfall och utsläpp till naturen medan andra är rena, förnybara och utsläppsfria. El som produceras i vindkraftverk och småskaliga vattenkraftverk ger inga utsläpp och bidrar inte till växthuseffekten. Därför valde vi ett alternativ av elförsörjning som till 100 % är förnyelsebar energi.