EUR-pallar ska kontrolleras (och vid behov repareras) för att säkerställa att de håller en godkänd nivå. Vi hjälper er med att sortera och reparera EUR pallar vilket innebär en besparing i både tid och pengar. Vi har en modern anläggning där robotar utför de tunga lyften och bidrar till en effektiv hantering samt en säkrare arbetsmiljö. På vår reparationslinje görs sedan demontering av trasiga delar och dessa ersätts med nya delar som märks med vårt certifieringsnummer A08. .