Att hantera hundratusentals pallar om året kräver sin fysiska styrka. Moderna hjälpmedel har investerats i form av robotar. Detta bidrar till en effektiv hantering och en bättre och säkrare arbetsmiljö. Den trasiga pallen körs in till en reparationslinje och demontering av trasiga detaljer görs med moderna hjälpmedel. Alla nya klossar märks med vårt certifieringsnummer: A08.